O mně

Život MŮŽE BÝT absolutně fenomenální
... a MĚL BY BÝT!

Můj příběh začíná stejně banálně, jako tolik jiných: Člověk dělá něco jiného, než chce. "Tak nějak" se to stalo. Ví sice v zásadě, co nechce, ale neví dost přesně, co chce. A tak dál dělá to, co nechce. A snaží se v tom zlepšovat. Stoupá po žebříčku. Dosahuje výsledků, skvělé pozice a výborných peněz. Prestiž stoupá, ale čas utíká. Image je najednou tak trochu svazující. Že smysl se cestou "nějak" ztratil, vnímá jen tak na pozadí stále stejných a čím dál víc náročných dní. Pak jednoho dne přeci jen k člověku přijde uvědomění (nebo zhroucení, nějaký zbytečný průšvih, vyhoření či jiná podobná "rána na solár"), že je opravdu blbost zlepšovat se v tom, co nechce, byť je to dobře zaplacené. A teď už je jasné, že najít to, co dělat opravdu chci, je fakt životní nutností, protože "postaru" už to nedám ani den...

Poté příběh nabere šťastný směr: Tohle dilema mě sice stálo 10 let života, přineslo mi ale zkušenosti, bez nichž bych se nyní neobešla. Přivedlo mě od studia ekonomie v Praze i na Sorbonně přes bankovnictví do korporátu, pak do výroby a nakonec sama k sobě, k lidem a jejich potenciálu.

A příběh má fantastické pokračování, které dosud trvá: Po vydatném bádání a sebezpytu je poslání nalezeno. A nalezeno dobře, neboť v čase trvá a hodnotu neztrácí. Najednou má zase smysl se zlepšovat, protože už je v tom úspěch a radost, kterou lze nejen prožívat sám i násobit s ostatními.

Necelých 20 let tedy pracuji jako lektorka, konzultantka a kouč. S firmami i jednotlivci zpracovávám z různých stran fenomén změny, její vnitřní dynamiku i vnější projevy. Nejčastěji s klienty řeším změnová zadání a jejich realizaci. Co a jak říci a udělat, aby firemní týmy i jednotlivci svoje různorodé změny dobře nastartovali, uměli se popasovat s rezistencí vůči změně a dokázali v ní vytrvat až do úspěšného konce. To obnáší znát celou řadu témat, od ekonomie společností, přes formulování vizí, organizaci procesů, manažerské dovednosti až po práci s lidmi, jejich osobnostmi, emocemi, návyky a postoji. Barvitost tohoto mixu je vzrušující, inspirující a nabíjející sama o sobě...

S léty získávám pevnější zakotvení, větší nadhled, jednodušší návody opřené o mnohovrstevnaté zkušenosti. A zjišťuji, opakovaně se se svými klienty přesvědčuji, že život opravdu může být fenomenální ... a měl by být!

Principy, které fungují


Zaměření na cíle versus zaměření na smysl

Proč? Protože cíl a smysl jsou spojité nádoby, dvě strany téže mince.
Všichni známe společnosti, které jsou zaměřeny na dosahování cílů a zvyšování výkonu. Tržby, počty zákazníků a ukazatele jsou mantrou, která má řešit vše. Otázka "K čemu to snažení vede?" se za tím trochu (nebo i hodně) ztrácí.
Známe i jiné společnosti, kterým jde hlavně o to, aby naplnily svou vizi. Otázky smyslu byznysu a smyslu života jsou hlavním obsahem, zatímco na dosahování cílů a jejich měření nedojde.
V obou typech společností to "někde drhne" a jde o to najít právě vhodnou a užitečnou míru cíle a vyvážit ji právě vhodnou a užitečnou mírou smyslu. Potřebujeme obojí, jak cíl, tak radost z cesty k němu. Jeden z principů mého know-how spočívá v hledání konkrétního návodu, jak dosáhnout předsevzatých cílů a neztratit přitom zápal.

Propojování manažerského světa
a světa běžného lidského žití

Vím, že manažeři jsou často nejen schopní a pragmatičtí, ale i citliví a starostliví lidé (ač se to někdy na první pohled třeba nezdá) a vím, že v osobním životě často potřebujeme vedle tolerance a lásky i funkční a efektivní postupy řízení lidí.
To, oč nám jde je, jak prožít radost a úspěch (ve všech rolích, jimiž procházíme) a nezapomenout při tom na výsledek a jeho cenu - a obráceně, jak dosáhnout výsledku a zároveň si to ještě stihnout užít.

Vytváření mostů mezi světem před oponou a světem za oponou - pochopení, jak oba světy fungují.

Všechny nápady, návody, know-how, zkušenosti a různé jiné životní i pracovní "chytrosti" mají svůj rozměr užitečnosti pouze s ohledem na konkrétní souvislosti.
Pouze když spojíme příčiny a následky, projevy a dopady (prostě svět na jevišti i za ním), uvidíme souvislosti. Uvidět správné souvislosti je často nečekané, ale pomáhá to a mnohdy je to formující - a především, je to v našem dosahu.

Hledání prostoru pro svobodu v rámci struktury
a tvorba pravidel a struktur k podpoře svobody

Každé prostředí, každý člověk přirozeně směřuje k nějaké míře svobody a k nějaké míře řádu (kázně) zároveň. Věčná otázka v prostředí všudypřítomné nejistoty je, kudy vede udržitelná hranice rovnováhy mezi svobodou a řádem, rutinami a tvořivostí, mezi řízením a vedením.
Potřebujeme rozpoznat rizika a limity, správně je ocenit a zařadit do systému - a potřebujeme to udělat tak, abychom tím zároveň neztratili svůj inovační potenciál. Dalším z principů mého
know-how je postup, jak vyhledat srozumitelná vodítka a postupy pro pevné zakotvení se ve složitosti manažerského postavení a nároků dnešní moderní doby.