Management v době nejistoty

aneb dopad prožitku dlouhodobé nejistoty do vedení a řízení lidí

Prodejní formulář pro seminář Management v době nejistoty naleznete na stránce: