Kurzy & semináře

"Změnit cokoliv znamená nejprve přijmout, že právě Vy jste hybatelem věcí."
"Pokud nezačneme něco dělat, nemůžeme očekávat, že se stane, to co chceme."
"Zaměřme se řešení, ne na problém."

Emoční posilovna

Emoční posilovna je velmi podrobná procházka zákoutími všech typů emocí, na které musí člověk reagovat. Ta Vás nasměruje nejen ke komplexnějšímu pochopení emočních mechanismů, ale hlavně k postupům, jak s emocemi pracovat vědomě a na podporu svých záměrů.

Manažerský mix

Cyklus MANAŽERSKÝ MIX Vám ukáže, v čem spočívá podstata manažerského řemesla a naučí Vás používat prověřené nástroje vedení i řízení lidí, důležité k tomu, abyste uspěli.

Zkušenosti vznikají v naší mysli. Naše vlastní schopnost tvořit úspěch je mnohem silnější, než si vůbec umíme představit. Úspěch vytváříme z očekávaných i neočekávaných zdrojů. Mnoho omezení si klademe sami. 
Manažerský úspěch spočívá v odvaze se na tato omezení podívat jako na zdroje růstu.

                                                                                                        ... a o tom můj cyklus seminářů je.

Management v době nejistoty

Jak bude vypadat pracovní výkon, až, nebo jestli vůbec, se lidé úplně vrátí na pracoviště? Jak budou reagovat? A co budu muset nabídnout? 

Dopad prožitku dlouhodobé nejistoty do vedení lidí, aneb co s lidmi dělá nejistota, jak a v čem je užitečné změnit manažerský přístup k nim. 

Změna v přímém přenosu

Dovednost úspěšně řídit změnu se dnes pomalu stává klíčovou a nenahraditelnou kompetencí šéfa každého týmu. 90% změn selhává, protože lidé, kteří je řídí, se zaměřují především na změnu chování lidí. Management změny ale není managementem úkolů, nýbrž managementem vnímání.

Skryté principy vnitřní dynamiky změny jsou ale naštěstí všem změnám společné. A tento cyklus Vám ukáže, jak rozpoznat jednotlivé fáze změny a jejich potenciál a jak předvídat chování lidí ve změně a modelovat je tak, aby firma jako celek uspěla.

Záměrem šestidenního učebního cyklu je pochopit principy, jak proces změny funguje na jevišti i v zákulisí, pojmenovat rizika a cenu změny a připravit se dopředu na to, jak zvládnout odpor vůči změně, jak modelovat tempo, náročnost a odměny tak, aby se změna povedla v čase a rozpočtu.

  • potom si už v každé změně vždycky pohlídáte nejprve to, co "není vidět"
  • odnesete si návody, jak upevňovat odolnost svou i lidí v týmu
  • naučíte se "vidět za roh" a dopředu modelovat přirozený odpor vůči změně
  • budete chápat, jak stanovit funkční kritéria měření úspěchu změny
  • neukončíte změnu předčasně

Objednejte si kurz, který Vás nejvíce zaujal!

Povinná pole *