Kurzy & Semináře

"Změnit cokoliv znamená nejprve přijmout, že právě Vy jste hybatelem věcí."
"Pokud nezačneme něco dělat, nemůžeme očekávat, že se stane, to co chceme."
"Zaměřme se řešení, ne na problém."

Management v době nejistoty

Jak bude vypadat pracovní výkon, až, nebo jestli vůbec, se lidé úplně vrátí na pracoviště? Jak budou reagovat? A co budu muset nabídnout? 

Dopad prožitku dlouhodobé nejistoty do vedení lidí, aneb co s lidmi dělá nejistota, jak a v čem je užitečné změnit manažerský přístup k nim. 

Manažerský mix

Cyklus MANAŽERSKÝ MIX Vám ukáže, v čem spočívá podstata manažerského řemesla a naučí Vás používat prověřené nástroje vedení i řízení lidí, důležité k tomu, abyste uspěli.

Zkušenosti vznikají v naší mysli. Naše vlastní schopnost tvořit úspěch je mnohem silnější, než si vůbec umíme představit. Úspěch vytváříme z očekávaných i neočekávaných zdrojů. Mnoho omezení si klademe sami. 
Manažerský úspěch spočívá v odvaze se na tato omezení podívat jako na zdroje růstu.

                                                                                                        ... a o tom můj cyklus seminářů je.

Změna v přímém přenosu

Dovednost úspěšně řídit změnu se dnes pomalu stává klíčovou a nenahraditelnou kompetencí šéfa každého týmu. 90% změn selhává, protože lidé, kteří je řídí, se zaměřují především na změnu chování lidí. Management změny ale není managementem úkolů, nýbrž managementem vnímání.

Skryté principy vnitřní dynamiky změny jsou ale naštěstí všem změnám společné. A tento cyklus Vám ukáže, jak rozpoznat jednotlivé fáze změny a jejich potenciál a jak předvídat chování lidí ve změně a modelovat je tak, aby firma jako celek uspěla.

Záměrem šestidenního učebního cyklu je pochopit principy, jak proces změny funguje na jevišti i v zákulisí, pojmenovat rizika a cenu změny a připravit se dopředu na to, jak zvládnout odpor vůči změně, jak modelovat tempo, náročnost a odměny tak, aby se změna povedla v čase a rozpočtu.

  • potom si už v každé změně vždycky pohlídáte nejprve to, co "není vidět"
  • odnesete si návody, jak upevňovat odolnost svou i lidí v týmu
  • naučíte se "vidět za roh" a dopředu modelovat přirozený odpor vůči změně
  • budete chápat, jak stanovit funkční kritéria měření úspěchu změny
  • neukončíte změnu předčasně

Emoční posilovna pro manažery

Emoční posilovna pro manažery je velmi podrobná procházka zákoutími všech typů emocí, na které šéf musí reagovat, Vás nasměruje nejen ke komplexnějšímu pochopení emočních mechanismů, ale hlavně k postupům, jak s emocemi pracovat vědomě a na podporu svých záměrů.

Jednodenní kurzy

Tam, kam jde Vaše pozornost, tam jde vaše energie. 

Možná nemáte dost času a nebo dost prostoru projít si manažerské řemeslo ve všech souvislostech, nebo možná chcete právě jen pohled zaměřený na konkrétní dílek celé mozaiky.

Vyberte si z aktuálních témat kurzů:

Dřívější témata jednodenních kurzů:

Objednejte si kurz, který Vás nejvíce zaujal!

Povinná pole *