Aktuality

Nová místa v jednodenních workshopech!


Vážení a milí členové mé sítě,

v červnu otevírám zcela unikátní kurz zaměřený na přesnou práci s manažerskými a životními hodnotami a konflikty hodnot. Výstupem kurzu je posun v oblasti vědomého rozhodování a posílení manažerské srozumitelnosti, celistvosti a věrohodnosti, což jsou parametry, které já považuji pro manažerský úspěch za základní.
Kurz je unikátní tím, že vznikl na poptávku mých klientů a není součástí standardního Manažerského mixu, který budu otevírat na podzim.

Druhý kurz, který otevírám v červenci, je taktéž ojedinělý. Naučíte se pohybovat v manipulačním prostředí. Kurz představí základní vztahovou rovnici mezi manipulátorem a jeho obětí, a pak také několik komunikačních technik, jak se manipulaci velmi úspěšně ubránit nebo dokonce vyhnout.
Výstupem kurzu je krom toho i silná postojová změna v oblasti práce s mocí, a tak se nezapomeňte přihlásit!

Podzim 2019

Emoční posilovna 2019

 • 4. 10. 2019 - Já a ranec emocí
 • 18. 10. 2019 - Já a ty zrovna ne úplně příjemné emoce
 • 1. 11. 2019 - Já a můj bezpečný emoční přístav
 • 22. 11. 2019 - Já, muži, ženy a emoce všech dohromady
 • 13. 12. 2019 - Souhrnné sehrávky emočních schémat

Manažerský mix 2019 "Basic"

 • 24. 9. 2019 - Denní rozhodování, autorita a její uplatňování
 • 22. 10. 2019 - Řízení, vedení a motivace lidí v různorodém týmu
 • 19. 11. 2019 - Emoce v roli manažera
 • 17. 12. 2019 - Vyjednávání do týmu
 • 7. 1. 2020 - Souhrnné sehrávky komunikačních schémat

Připravujeme na jaro 2020

Již úspěšně proběhlé kurzy:

 • 13. 6. 2019 - Životní hodnoty jako rozhodovací matice vědomého života
 • 10. - 11. 7. 2019 - Manipulace v obchodně pracovních vztazích a obrana proti ní
 • 2/2019 - 6/2019 - Jarní Manažerský mix 2019
 • 9/2018 - 1/2019 - Manažerský mix 2018
 • 13. 6. 2018 - Řečnické triky
 • 26. 6. 2018 - Změna versus stabilita prostředí
 • 27. 6. 2018 - Denní rozhodování, autorita a její uplatňování
 • 18. 7. 2018 - Typologie osobnosti pro manažery
 • 19. 7. 2018 - Koučovací postupy v manažerské praxi
 • 23. 7. 2018 - Trénink osobní odolnosti
 • 25. 7. 2018 - Fakta versus emoce