Aktuální termíny

Je-li pro Vás současnost tíživá, mysleme na budoucnost. Ta sice bude patrně tíživá také, ale přesto to je prostor, kde můžeme něco změnit. Asi budeme muset. A dnes můžeme udělat mnoho pro to, aby naše změny v budoucnu, navzdory realitě, mohly mít plusové znaménko.

Možných scénářů budoucího vývoje je více. Dnes jsme v době, kdy můžeme jen odhadovat. Co je ale jisté, je fakt, že nejistota s námi bude dlouho. Pokud je nejistota "trvalý budoucí stav", je chytré si uvědomit, jak takový stav funguje, na čem je založen a co je v něm jisté. S čím můžeme v rámci procesu změny (nebo transformace) počítat a na co se musíme připravit. 

Volná místa na podzimních kurzech!


Manažerský mix "Postcovidový speciál" 2021

  • 30. 6. 2021 - Starý svět a nové zvyky, nebo nový svět a staré zvyky?
  • 30. 7. 2021 - Zpětná vazba buduje vztahy aneb mluvit spolu je důležité
  • 30. 8. 2021 - Mužský a ženský princip v práci aneb různé struny citlivosti

Úspěšně proběhlé kurzy:

  • 29. - 30. 1. 2020 - Manipulace v obchodně pracovních vztazích a ochrana před ní
  • 9/2019 - 1/2020 - Manažerský mix "Basic" 2019 
  • 10/2019 - 12/2019 - Emoční posilovna 2020
  • 13. 6. 2019 - Životní hodnoty jako rozhodovací matice vědomého života
  • 10. - 11. 7. 2019 - Manipulace v obchodně pracovních vztazích a obrana proti ní
  • 2/2019 - 6/2019 - Jarní Manažerský mix 2019
  • 9/2018 - 1/2019 - Manažerský mix 2018